کلاس درس این وب سایت درتاریخ 1395/12/1 فعالیت رسمی خود را شروع کرده است.این وب سایت قصد دارد با شما دانش آموزان همراه شود وبا انتشار به موقع فایل ها به شما کمک کند. http://kelasedarss.ir 2020-11-23T23:54:28+01:00 text/html 2017-03-02T15:08:27+01:00 kelasedarss.ir admin web نمونه سوال از تمامی فصل های ریاضی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/73 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8288214468/%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_2_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_829_org_829_3E191.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">نمونه سوال از تمامی فصل های کتاب ریاضی پایه دهم <br></span></p><p style="text-align: center;"><br></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p> text/html 2017-03-02T14:59:55+01:00 kelasedarss.ir admin web جزوه آموزش تکمیلی شیمی 1 پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/72 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8288212800/chemistry_nojavanha.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><br><div align="center"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">جزوه آموزش تکمیلی شیمی 1 پایه دهم<span style="color: #ff0000;"> (رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک)</span></span><br><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"></span></span></div><div align="center"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"><font color="#663366">ما برای شما جزوه کامل شیمی را با قیما استثنایی قرار دادیم </font></span></span><br><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"></span></span></div><br><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p> text/html 2017-03-02T14:24:12+01:00 kelasedarss.ir admin web 238 سوال تشریحی از فصل 1 و 2 زیست شناسی http://kelasedarss.ir/post/71 <div align="center"><img src="http://rozup.ir/view/1877443/genetics-580x333.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><br><div align="center"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">238 سوال تشریحی از فصل اول و دوم زیست شناسی پایه دهم<br><br></span><br><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p></div> text/html 2017-03-02T14:20:48+01:00 kelasedarss.ir admin web گام به گام کتاب آزمایشگاه علوم تجربی1 (رایگان) http://kelasedarss.ir/post/70 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8288207742/331094_397.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">گام به گام کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1 پایه دهم<br></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p> text/html 2017-03-02T14:16:54+01:00 kelasedarss.ir admin web صد مثال با حل از فصل اول فیزیک پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/69 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8288207342/emc2.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">صد مثال با حل از فصل اول فیزیک پایه دهم<br></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">برای دانلود، از باکسی که در زیر مشاهده می‌کنید، اقدام فرمایید.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><br></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p> text/html 2017-03-02T14:01:14+01:00 kelasedarss.ir admin web دانلود جزوه کامل ریاضی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/68 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8288205700/ma_64644.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><br><h3><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: medium;">مباحث موجود در جزوه کامل ریاضی پایه دهم</span></strong></span></h3> <p><span style="font-size: medium;">در این جزوه تمام مباحث هر هفت فصل آموزش داده شده است. به صورت کلی می توان به آموزش نکات زیر اشاره کرد؛</span></p> <ul><li><span style="font-size: medium;">- آموزش مبحث مجموعه‌، الگو و دنباله</span></li></ul> <ul><li><span style="font-size: medium;">- آموزش مبحث مثلثات</span></li></ul> <ul><li><span style="font-size: medium;">- آموزش مبحث توان های گویا و عبارهای جبری</span></li></ul> <ul><li><span style="font-size: medium;">- آموزش مبحث معادله ها و نامعادله ها</span></li></ul> <ul><li><span style="font-size: medium;">- آموزش مبحث تابع</span></li></ul> <ul><li><span style="font-size: medium;">- آموزش مبحث شمارش بدون شمردن</span></li></ul> <span style="font-size: medium;">- آموزش مبحث آمار و احتمال<br><br></span><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p> text/html 2017-03-02T13:57:12+01:00 kelasedarss.ir admin web دانلود حل کامل تمرینات کتاب ریاضی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/67 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8288205450/ketab_green.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">حل کامل تمرینات کتاب ریاضی <span class="auto-link">پایه دهم</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><span class="auto-link"><br></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">در این حل تمرین پاسخ کامل تمام فعالیت‌ها، کاردرکلاس‌ها، تمرین‌ها و … تمامی فصل ها موجود است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;این حل تمرین ویژه دانش آموزان <span style="color: #ff0000;">رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک</span> است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">برای دانلود از باکسی که در زیر مشاهده می‌کنید، اقدام فرمایید.</span></p><br><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p> text/html 2017-03-02T13:53:20+01:00 kelasedarss.ir admin web دانلود کتابکار ریاضی پایه دهم (رایگان) http://kelasedarss.ir/post/66 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8288205242/ketabkarmadreseriazi1.jpg" alt="" hspace="0" height="501" align="bottom" width="501" vspace="0" border="0"></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">کتابکار ریاضی پایه دهم<br></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">این کتابکار شامل <span style="color: #ff9900;">درسنامه و تمرین</span> برای تمامی فصل های کتاب ریاضی پایه دهم می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">این کتابکار ویژه دانش آموزان <span style="color: #ff0000;">رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک</span> است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">برای دانلود، از باکسی که در زیر مشاهده می‌کنید، اقدام فرمایید.</span></p><p style="text-align: center;"><br></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p> text/html 2017-03-02T13:41:21+01:00 kelasedarss.ir admin web گام به گام عربی1 رشته ی تجربی و ریاضی دهم http://kelasedarss.ir/post/65 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/8288203834/GamBeGam_Arabi9.jpg" alt="" hspace="0" height="476" align="bottom" width="400" vspace="0" border="0"></div><br><p>کسانی که داخل حل تمارین عربی مشکل دارن براشون ی خبر خوبی داریم ما برای آن ها گام به گام عربی دهم را گذاشتیم</p><p><br></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p> text/html 2017-02-25T16:16:34+01:00 kelasedarss.ir admin web دانلود سوالات المپیاد شیمی 1395 http://kelasedarss.ir/post/64 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8287643068/10000804fdhdh5gjh465gf4jd56fh04d56j4f01mf023g4j56gh4kl5hj4_54_pk_ghgjh_194760.jpg" alt="" hspace="0" height="471" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود سوالات المپیاد شیمی 1395</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">در این پست برای شما سوالات المپیاد شیمی سال 95 رو قرار دادیم. دانش آموزان پایه دهم در رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک نیز می توانند از سوالات این آزمون استفاده کنند.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p> text/html 2017-02-25T16:03:28+01:00 kelasedarss.ir admin web دانلود سوالات المپیاد فیزیک 1395 http://kelasedarss.ir/post/63 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8287641584/avopix_3087514949596979899140014011402140314041405hgjxfhkxxfgjxfjh_877514.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود سوالات المپیاد فیزیک 1395</span></p> <span style="color: #ff0000; font-size: medium;">در این پست برای شما سوالات المپیاد فیزیک سال 95 رو قرار دادیم. دانش آموزان پایه دهم در رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک نیز می توانند از سوالات این آزمون استفاده کنند<br><br></span><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><br></font></div><br> text/html 2017-02-25T15:50:49+01:00 kelasedarss.ir admin web دانلود 100 تست زیست شناسی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/62 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8287640468/09012016071202_0biology_1024x768dskhgsdlghfghndfhgeomihj_jhrth.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود 100 تست زیست شناسی پایه دهم <br><br></span><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><br></font></div> text/html 2017-02-25T15:45:10+01:00 kelasedarss.ir admin web دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/61 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8287639450/9671653_flasks_chemistrymhm10mhmmadresemffbhikojhmarioyjsty6k45d6ut7k81uy.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود نمونه سوال نوبت اول شیمی پایه دهم</span><br><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"></span></div><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><br></span><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br></font> text/html 2017-02-25T15:41:47+01:00 kelasedarss.ir admin web نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/60 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8287639242/_7_46354js16r5j741artj298ja87h19atj0n790rjjny.jpg" alt="" hspace="0" height="499" align="bottom" width="499" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم<br><br></span><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><br></font></div> text/html 2017-02-25T15:37:13+01:00 kelasedarss.ir admin web نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/59 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8287638634/bacteria_1263526543200_6210sdf4sdg1d06f4hry8dtu64k8161dlp861i_ou7l_681ktdy7k4816dtuy_313724.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی پایه دهم<br><br></span><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><br></font></div> text/html 2017-02-25T15:34:04+01:00 kelasedarss.ir admin web سوالات طبقه بندی شده دروس 1 تا 14 دین و زندگی http://kelasedarss.ir/post/58 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8287638468/139311060958437124603184djgdghdfh5d4jhg54j6a4jhn6gfj198s7j98ty7kst8161kkkkkku77t86ikud1k486uy.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود سوالات دروس 1 تا 14 دین و زندگی پایه دهم</span></p> <span style="font-size: medium; color: #0000ff;"> <span style="color: #ff0000;">(با توجه به اینکه کتاب دین و زندگی رشته علوم انسانی 2 درس بیشتر از کتاب دین و زندگی رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک دارد، دانش آموزان هر سه رشته می توانند از این نمونه سوال استفاده کنند.)<br></span></span><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><br></span><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><br></font></div> text/html 2017-02-25T15:24:40+01:00 kelasedarss.ir admin web گرامر دروس 1 تا 4 زیان انگلیسی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/57 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8287637500/fotolia_69495268skgndgkdgnskfg0h4a31w34dfsdgsdgb023103zfgdf0_918011.jpg" alt="" hspace="0" height="498" align="bottom" width="498" vspace="0" border="0"></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود گرامر دروس 1 تا 4 زیان انگلیسی پایه دهم<br></span></p> <div align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">در این فایل گرامر دروس 1 تا 4 زبان انگلیسی پایه دهم آموزش داده شده است. همچنین نمونه سوال هایی برای تمرین بیشتر و آموزش بهتر وجود دارد. زبان انگلیسی که کتاب مشترک بین تمام شاخه های نظری می باشد، دانش آموزان هر سه رشته از این فایل می توانند استفاده کنند.<br><br></span><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><br></font></div> text/html 2017-02-25T15:20:14+01:00 kelasedarss.ir admin web دانلود نمونه سوال فصل 5 ریاضی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/56 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8287637100/sdfgkdfjbhldkhmnaldghadf_ohkpoafuhah0146gjnm456h04k06r1m3kd213k65r_107533.jpg" alt="" hspace="0" height="500" align="bottom" width="500" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود نمونه سوال فصل 5 ریاضی پایه دهم <br></span></p> <span style="color: #ff0000; font-size: medium;">در این فایل نمونه سوال فصل 5 ریاضی پایه دهم به صورت ساده و قابل فهم طراحی و ارائه شده است. دانش آموزان پایه دهم در رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک می توانند از این نمونه سوال استفاده کنند.<br><br></span><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><br></font></div> text/html 2017-02-25T15:15:28+01:00 kelasedarss.ir admin web نمونه سوال تستی دروس 10 و 11 فارسی پایه دهم http://kelasedarss.ir/post/55 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8287636726/cover_cover_post_v11_graphinaa_irmadrese_20_irasdjgkladfjghdfbnukgndyhksg_779860.jpg" alt="" hspace="0" height="400" align="bottom" width="400" vspace="0" border="0"></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">دانلود نمونه سوال تستی دروس 10 و 10 فارسی پایه دهم<br></span></p> <span style="color: #ff0000; font-size: medium;">در این پست،</span><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: medium; color: #339966;"> نمونه سوال تستی دروس 10 و 10 فارسی</span> پایه دهم رو برای شما قرار دادیم. فارسی که کتاب مشترک رشته های نظری هست، بنابراین دانش آموزان پایه دهم در هر سه رشته از این فایل می توانند استفاده کنند.<br><br></span><br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید<br><br><br></font><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></div> text/html 2017-02-25T15:03:25+01:00 kelasedarss.ir admin web گام به گام زیست شناسی رشته ی تجربی دهم http://kelasedarss.ir/post/54 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8287635492/DOROS_10_KAGO_min_500x554.jpg" alt="" hspace="0" height="443" align="bottom" width="400" vspace="0" border="0"></div><br>سلام امروز ما برای شما دانش آموزان کوشا و سخت کوش سوپرایزی داریم و این سوپرایز گام به گام زیست شناسی می باشد که ما آن را آماده کردیم برای شا عزیزان <br><br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید</font><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span><br><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></div><div align="center"><br></div><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span><br>